Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/vvipvanc/domains/vvipvan.com/public_html/wp-content/plugins/nitropack/functions.php) is not within the allowed path(s): (/home/clickcha/:/tmp/:/var/tmp/:/opt/alt/php74/usr/share/pear/:/dev/urandom:/usr/local/php74/lib/:/usr/local/php74/lib/:/usr/local/php73/lib/:/usr/local/php71/lib/:/usr/local/php56/lib/:/usr/local/lib/php/) in /home/clickcha/domains/vvipvan.com/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/clickcha/domains/vvipvan.com/public_html/wp-content/advanced-cache.php:17) in /home/clickcha/domains/vvipvan.com/public_html/wp-content/plugins/nitropack/functions.php on line 3538
ทัวร์ท่องเที่ยวลาวใต้ปากเซ แขวงจำปาสัก 2 วัน 1 คืน - VVIP Van รถตู้ให้เช่าอุบล รถตู้ vip พร้อมคนขับ เช่ารถตู้อุบล เช่ารถตู้ alphard พร้อมคนขับ

ทัวร์ท่องเที่ยวลาวใต้ปากเซ แขวงจำปาสัก 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ท่องเที่ยวลาวใต้ปากเซ แขวงจำปาสัก 2 วัน 1 คืน

ดินแดนแห่งมนเสน่ห์ มีทั้งแม่น้ำ น้ำตก ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงาม

ทัวร์วันที่หนึ่ง : อุบลราชธานี ปากเซว น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง AGRO Vege Farm เมืองปากช่อง/ไร่กาแฟปกซองไฮแลนด์ วัดพูส่าเหล้า

07.00 .  รับคณะ ณ จุดนัดพลจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการต้อนรับ และอำนวยความสะดวกสัมภาระก่อนออกเดินทาง

08.30 . เดนิทางถึงด่านแดนช่องเม็กวังเต่า ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านฝั่งไทย และด่านฝั่งลาว

09.30 . นำท่านเดินทางสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ระหว่างทางชมบ้านเรือนชนบทวิธีชาวลาว 2 ข้างทาง และข้ามสะพานมิตรภาพลาวญี่ปุ่น เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงความยาวกว่า 1,380 เมตร เป็นสภาพได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่น และเดินทางต่อขึ้นเขาเข้าเขตหนาวสู่เมืองปากซองที่รายล้อมด้วยไร่ชากาแฟมีให้เห็นตลอดสองข้างทาง

11.00 . ชมความงามของ น้ำตกตาดฟาน ที่มีความสูงกว่า 200 เมตร เดิมบริเวณนี้เป็ฯปากปล่องภูเขาไฟ จึงทำให้มีลักษณะเป็นเหวลึกลงไป เป็นไฮไลท์เด็ดของน้ำตกเลยทีเดียว สวยงามอลังการสุด ๆ บริเวณรอบ ๆ จะรายล้อมไปด้วยป่าสีเขียว และหมอกจาง ๆ จากละออกน้ำตกขนาดใหญ่ สวยงามาก ในบริเาณน้ำตกยังมีกิจกรรมโหนสลิง นั่งจิบกาแฟบนซิปไลน์ ชมวิวน้ำตกดาดฟานด้วย (ราคาซิปไลน์ไม่รวมในราคาาทัวร์)

12.00 . รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในบริเวณน้ำตกตาดเยือง (มื้อที่ 1) หลังจากนั้นนำท่านชมความงามของ น้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกในแขวงจำปาสักที่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้พิชิตรางวัลการท่องเที่ยงอย่างยั่งยืนแห่งอาเซียน ประจำปี 2565”

14.30 . (1) นำท่านชมฟาร์มฟัง ผลไม้ พืชเมืองหนาว ที่ AGRO FEGE FARM เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองปากซองในบริเวณฟาร์มมีร้านอาหารและคาเฟ่กาแฟ ผักที่ปลูกที่นี่ท่านสามารถซื้อหาติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ (2) นำท่านชมไร่กาแฟ ปากซองไฮแลนด์ จุดชมวิวไร่กาแฟอาราบิก้าที่สวยงามที่สุดของเมืองปากซอง และยังเป็นไร่กาแฟที่ใหญ่ที่สุดของลาว ซึ่งควบความดูแลโดยบริษัทเบียร์ช้าง จุดชมวิวไร่กาแฟมองเห็นความยิ่งใหญ่ได้เป็นอย่างดี หากจะชิมกาแฟสด ๆ จากไร่ปากซองไฮแลนด์มีจำหน่ายให้ชิมลิ้มรสชาด

15.30 . เดินทางสู่ตัวเมืองปากเซ

17.00 . นำท่านขึ้นชม วัดพูส่าเหล้า เป็นวัดที่อยู่บนยอดเขาสูง เมื่อขึ้นไปบนยอดเขา ท่านสามารถมองเห็นเมืองปากเซได้ทั้งเมือง บริเวณวัดยังมีพระพุทธรูปนับร้อยอองค์ วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่ชาวปากเซให้ความศรัทธาเป้นอย่างมาก

18.00 . รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) 

20.00 . นำท่านเข้าเช็คอินที่พักโรงแรมในตัวเมืองปากเซ คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่สอง : ตลาดดาวเรือง น้ำตกคอนพะเพ็ง อุบลราชธานี

07.00 . รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

08.00 . นำท่านเยี่ยมชมบรรยากาศตลาดเช้า เมืองปากเซ (ตลาดดาวเรือง) แขวงจำปาสักชาวลาว ที่ตลาดแห่งนี้ขายสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ รวมทั้งอาหารการกิน พืชผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ฯลฯ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของลาวใต้ มีสินค้า อาทิ เครื่องเงิน เครื่องทอง ทับทิม สินค้าจากเมืองจีน

09.00 . นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่คอนพะเพ็ง

11.00 . นำท่านถึงน้ำตกคอนพะเพ็ง (ในแองการ่าเอเซีย) เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของน้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสุงประมาณ 10 เมตร ถึงแม้จะมีชั้นของหินไม่สูงมากนก แต่กระแสน้ำที่ไหลถาโถมลงมามีความรุนแรงมาก ด้วยแม่น้ำโข่งทั้งสายไหลลงมา

12.00 . รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในบริเวณน้ำตก (มื้อที่4)

13.00 . สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางกลับสู่ด่านวังเต่าช่องเม็ก

16.00 . ถึงด่านวังเต่าช่องเม็ก และนำท่านช๊อปปิ้งที่ตลาดชายแดดวังเต่า ตลาดปลอดภาษี (Duty Free) พร้อมทั้งนำท่านผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ฝั่งไทย ส่งคณะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่เราจะคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสูงสุด

อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

อัตรานี้รวม 

รถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัส

ที่พักโรงแรมในปากเซ 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน

อาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ จำนวน 4 มื้อ (เริ่มจากมื้อกลางวัน วันที่หนึ่ง ถึงมื้อกลางวัน วันที่สอง)

น้ำดื่ม ผ้าเย็น ระหว่างเดินทาง

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว และสต๊าฟไทยคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย ลาว

ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท (ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียสินทรัพย์ส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวผู้เดินทาง)

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จาย 3%

ค่ารายการอาหารนอกเมนู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ท่านสั่งเอง

ค่าทิปคนขับรถ และสต๊าฟ แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

เอกสารในการเดินทาง

บัตรประจำตัวประชาชน

ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส

#โปรแกรมทัวร์แนะนำ